Pozvánka

KATEDRA PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP  v ÚSTÍ NAD LABEM

pořádá v rámci projektu

Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

v Ústí nad Labem v kombinované formě studia  CZ.1.07/2.2.00/18.0020

 ve dnech 13. 11. – 14. 11. 2012  –  mezinárodní  konferenci

3. ÚSTECKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY

s tematikou   Burn out   –     Syndrom vyhoření   v pedagogických a sociálních profesích 

 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
MUDr. Wolfgang Hagemann

 PhDr.  Šárka Dynáková, Ph.D.

VEDENÍ WORKSHOPŮ

MUDr. Wolfgang Hagemann

PhDr.  Šárka Dynáková, Ph.D.

PhDr.  Otakar Fleischmann, Ph.D.

Mgr.  David  Karel

 

Konference se uskuteční v budově UJEP Ústí nad Labem Hoření 13, Ústí nad Labem.

 

Asociace klinických psychologů zařadila konferenci do systému celoživotního vzděláván

v oboru klinický psycholog a ohodnotila účast 10 kreditními body.

 

Veškeré informace, včetně programu a přihlašovacích formulářů, naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Za organizační výbor konference

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

vedoucí KPS PF UJEP Ústí n. L.