Program

13. 11. 2012 (úterý)

9.00       REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9.30        ZAHÁJENÍ KONFERENCE – místnost č. 152

9.50        VYŽÁDANÁ PŘEDNÁŠKA: MUDr. WOLFGANG HAGEMANN – 11.00 – 11.15 – dotazy,diskuse

11.15      VYŽÁDANÁ PŘEDNÁŠKA: PhDr.  ŠÁRKA DYNÁKOVÁ, Ph.D. – 12.00 – 12.15 – dotazy, diskuse

12.15 – 13.00       OBĚD

13.00 – 14.45        PREZENTACE PŘIHLÁŠENÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Žlábková,I. – Rebrová, I.:  Syndrom vyhoření u pedagogů volného času.

Lamková, I.: Vliv pracovní zátěže na vznik syndromu vyhoření u sester.

Nováková, J. : Biblioterapie jako pomoc při syndromu vyhoření.

Gabura, J. – Grófová, H. – Lábáth, V. : Možnosti prevencie syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách.

15.00      WORKSHOP – MUDr. WOLFGANG HAGEMANN

16.00      WORKSHOP – PhDr. ŠÁRKA DYNÁKOVÁ, Ph.D.

19.00       SPOLEČENSKÝ VEČER – křest překladu knihy Burn out syndrom,  místo: Pivovar Na Rychtě

14. 11. 2012 (středa) Hoření – velká tělocvična – přezuvky s sebou

9.00        WORKSHOP – PhDr.  OTAKAR FLEISCHMANN, Ph.D.

10.00     WORKSHOP – Mgr.  DAVID KAREL

11.00      ZÁVĚR KONFERENCE

PŘESNÝ PROGRAM KONFERENCE OBDRŽÍ ÚČASTNÍCI PŘI PREZENCI.