Přednášející

 

          MUDr. WOLFGANG HAGEMANN

         vedoucí lékař – primář Röher Parkklinik Eschweiler, Německo

         Doktor psychosomatické medicíny a psychoterapie, psychiatrie.

         Specializace systémové párová a rodinné terapie, syndrom Burn Out

 

 

  PhDr.  ŠÁRKA DYNÁKOVÁ, Ph.D.

Členka výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“,

který je organizován Střediskem psychologických služeb ČR ve spolupráci

s University of Georgia, USA.

Lektor psychologie a managementu