Organizační a vědecký výbor

Organizační výbor konference

Předseda organizačního výboru: PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Členové :  PhDr. Otakar Fleischmann , Ph.D.

Mgr. Tereza Louková

Mgr. David Karel

Mgr. Jan Pavlišta

Vědecký výbor konference: 

Předseda vědeckého výboru: doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

Členové: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.