2. ústecké psychologické dny

Druhý ročník ústeckých psychologických dnů je představován zvoleným tematickým zaměřením

Psychologie a umění“.

Téma konference umožňuje uplatnit výzkumné studie i teoretické příspěvky s mezioborovými přesahy.