1. ústecké psychologické dny

Mezinárodní vědecká konference

1. ÚSTECKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY

11.9.2008

Zaměření konference

Konference zahajuje první z pravidelných setkání domácích a zahraničních vědeckých pracovníků, výzkumníků, vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe, doktorandů a studentů z oblasti psychologie a příbuzných věd na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v České republice. Tématické zaměření konference se týká dvou okruhů – širokých otázek psycho-filozoficko-spirituálních aspektů osobnosti s důrazem na problematiku psychospirituální rozvoj, transformaci a krizi osobnosti, také v návaznosti na diagnostickou kategorii „DSM IV. Spiritual or religion problem“ (diagnostický a statistický manuál edice IV, AAP – Americké Asociace Psychiatrů) a v druhém okruhu na rozvoj osobnosti s ohledem na sociálně-psychologické kompetence ve vzdělávání.

Cíl konference

Prezentovat a diskutovat současné vědecké poznatky, výzkumné zprávy a empirické zkušenosti z tematických oblastí konference. Navzájem se profesionálně obohatit a navázat odbornou a výzkumní spolupráci.

Dosažené výsledky budou prezentovány v recenzované tematické monografii (včetně ISBN)

Program konference

Přednášky a diskuse budou probíhat v těchto odborných sekcích:

  • Psychospirituální a psychofilozofické aspekty osobnosti
    Garant: Mgr.Sawicki Silvestr, Ph.D., doc. Mgr.Gálik Slavomír, Ph.D.
  • Osobnost a její sociálně-psychologické kompetence
    Garant: prof. PhDr. Kodým Miloslav, CSc., PhDr. Grónsky Andrej, PhD.